Tuesday, August 12, 2014

روجلد کتاب تارزان پسر جنگل اثر شهریار یاربخت - دهه پنجاه خورشیدی

عکس: ‏روجلد کتاب تارزان پسر جنگل اثر شهریار یاربخت - دهه پنجاه خورشیدی

تارزان پسر جنگل یکی از کتاب های مجموعه ی تارزان است از نویسنده ای ایرانی به نام شهریار یاربخت (نوذر اصفهانی) که در سال 1351 خورشیدی برای بار نخست منتشر می شد. این مجموعه هیچ ارتباطی با داستان اصلی نوشته ی ادگار رایس بورو ندارد.
.
تاریخ در تصویر‏
Post a Comment

امتیاز بدهید