Sunday, August 3, 2014

ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ...

عکس ‏یادمان  فرهنگ و تاریخ باشکوه ایران زمین‏
ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ...
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﮑﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻵ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ، ﺁﺑﺮﺍﻫﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 2 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭﺍﺯﺍ ﺩﺍﺭﻧ...ﺪ .
مهندسان ايران هخامنشی ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺻﺨﺮﻩ ﺭﺍ ﺗﺎ 9 ﻣﺘﺮ ﺗﺮﺍﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﯼ ﻏﻮﻝ ﭘﯿﮑﺮ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ . ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮﺩ ﺗﺪﺍﺑﯿﺮﯼ ﺍﻧﺪﯾﺸﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﺏ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﻞ ﻭ ﻻﯼ ﺍﺯ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩد...
عکس ‏یادمان  فرهنگ و تاریخ باشکوه ایران زمین‏عکس ‏یادمان  فرهنگ و تاریخ باشکوه ایران زمین‏عکس ‏یادمان  فرهنگ و تاریخ باشکوه ایران زمین‏
Post a Comment

امتیاز بدهید