Saturday, July 12, 2014

امام خمینی

عکس: ‏بررسی‌ یک دروغ بزرگ

"" آمار کشته شدگان قیام پانزده خرداد 1342 ""

براساس گزارش عمادالدین باقی ــ که خود از وابستگان این رژیم است ــ در 
تاریخ 30 ژوئیه‌ی سال 2003 در وب سایت ایران امروز از روی وب سایت امروز وابسته به جناح اصلاح طلب حکومتی باز چاپ شده، آمده است:

معمولا در دوره‌ی جنبش، آمار و ارقام اغراق آمیزی در باره‌ی کشته‌ شدگان 
اعلام می‌شود. در دوره‌ی جنبش، شایعه و نیز بزرگنمــایی در آمار خشونت،
قتل و سرکوب، بخشی از مبارزه در برابر دستگاهی است که مجهز به انواع 
وسایل و ابزار جنگ روانی و سرکوب می‌باشد، ولی پس از پیروزی جنبش 

انقلابی، مشکل دستیابی به اطلاعات کامل و دقیق در باره‌ی قربانیان همچنان وجود دارد و موجب ارایه‌ی آمار نادرست می‌شود، اما با این همه، عمادالدین 
باقی در همین زمینه آماری می دهد که گفته‌های محمدرضا شاه پهلوی و پژوهشگران «متهم» به سلطنت طلبی را تایید می‌کند.

او در گزارش منتشر شده ی خود در وبسایت ایران امروز می نویسد:
تمامی کشته شدگان این بلوا (پانزده خرداد) تنها 32 تن بوده است که در 
نوزده نقطه‌ی مختلف تهران کشته شده‌اند {با این که امام خمینی بارها 
اعلام کرده بود که در 15 خرداد 1342، پانزده هزار نفر کشته شده‌اند !!}

باقی، تعداد کل کشته شدگان نظام پیشین را در فاصله‌ی بلوای خرداد 
1342 تا سرفصل انقلاب 1357 را دست بالا 341 تن، بر اساس آمار بنیاد 
شهید که مدتی در آن کار کرده، برآورد می‌کند؛ او معتقد است: 

{{ چون این آمار با گفته های امام امت (خمینی) در تناقض می‌افتاد، تا سال 
2003 میلادی نمی‌توانست انتشار بیرونی پیدا کند }}

محمد رضا شاه در کتاب “پاسخ به تاریخ” چاپ پاریس، متن فارسی، 
در رویه ی 259 در این رابطه نوشته است:

درست در همان هنگامیکه مطبوعات غربی شماره‌ی زندانیان سیاسی 
ایران را چند هزار نفر اعلام می‌کردند، شماره‌ی این زندانیان مشخصا از 300
نفر تجاوز نمی‌کرد.‏
Post a Comment

امتیاز بدهید