Saturday, February 8, 2014

تـــــــهران - ميدان وليعهد (میدان ولیعصر)

Photo: ‎تـــــــهران - ميدان وليعهد (میدان ولیعصر) 
{ سال ۱۳۵۵ خورشیدی }
تاریخ در تصویر‎
Post a Comment

امتیاز بدهید