Wednesday, February 5, 2014

قمرالملوک وزیری (نخستین و پرآوازه‌ترین خواننده زن آوازهای سنتی ایران)

Photo: ‎قمرالملوک وزیری (نخستین و پرآوازه‌ترین خواننده زن آوازهای سنتی ایران) 

قمرالملوک وزیری نخستین زن در دوران تاریخ معاصر ایران بود که به صورت بی‌حجاب، به خوانندگی در حضور مردان پرداخت. از وی به عنوان پرآوازه‌ترین خواننده زن آوازهای سنتی ایران یاد می‌شود.‎
Post a Comment

امتیاز بدهید