Saturday, February 8, 2014

پوستر تهیه شده توسط متفقین

Photo: ‎پوستری تهیه شده توسط متفقین یک روز پیش از هجوم همه جانبه به ایران (ایران از آغاز جنگ جهانی دوم بی‌طرفی خود را اعلام کرده بود) - یکشنبه 2 شهریور ماه 1320
.
بریتانیای کبیر و کشورهای متحد آمریکا ضمن متعهد ماندن به تعهدات موجودشان، برای دسترسی مساوی تمام کشورها - از کوچک و بزرگ و پیروز و شکست خورده- به تجارت و مواد خام مورد نیاز برای پیشرفت اقتصادی، تلاش خواهند کرد.
ماده 4 منشور آتلانتیک
فرانکلین روزولت
وینستون چرچیل
.
تاریخ در تصویر‎

پوستری تهیه شده توسط متفقین یک روز پیش از هجوم همه جانبه به ایران (ایران از آغاز جنگ جهانی دوم بی‌طرفی خود را اعلام کرده بود) - یکشنبه 2 شهریور ماه 1320


بریتانیای کبیر و کشورهای متحد آمریکا ضمن متعهد ماندن به تعهدات موجودشان، برای دسترسی ...مساوی تمام کشورها - از کوچک و بزرگ و پیروز و شکست خورده- به تجارت و مواد خام مورد نیاز برای پیشرفت اقتصادی، تلاش خواهند کرد.
ماده 4 منشور آتلانتیک
فرانکلین روزولت
وینستون چرچیل
Post a Comment

امتیاز بدهید