Sunday, February 2, 2014

خوش آمد گویی به رضا شاه در یک روزنامه قدیمی ترکیه ای

خوش آمد گویی به رضا شاه در یک روزنامه قدیمی  ترکیه ای 
{ روزنامه جمهوریت به اعلیحضرت خوش آمد می گوید}
سال ١٩٣٤ میلادی  
@[110602525794972:274:تاریخ در تصویر]
Post a Comment

امتیاز بدهید