Saturday, August 2, 2008

یک مصاحبه با ملوسک : ستاره سکسی سینمای ایران


یک مصاحبه با ملوسک : ستاره سکسی سینمای ایران

من چیزی از الیزابت تایلور کم ندارم

وقتیکه آنتونی کوئین و داستین هوفمن لخت مادرزاد در فیلمها ظاهر می شوند ،چرا من از ایفای رل های سکسی خودداری کنم ؟!

*الو ،خانم ملوسک ؟
- بله ، خودم هستم .
*از ستاره سینما تلفن می کنم و می خواستم مصاحبه کوتاهی با هم داشته باشیم .
- خواهش می کنم
* در ابتدا بگو ببینم جریان شایعات عشقی تو و چند تا از هنرپیشه های مرد به کجا کشید ؟
- این چه جور عشق و عاشقی است که من خودم از آن بی خبرم .بهرحال بعضی ها خودشان برای ایجاد سرو صدا شایعه عشقی بر سر زبان ها می اندازند و من واقعا از این جور شایعات پوچ و بی اساس کلافه شده ام !
*یعنی می گویی که عشقی بین تو و هیچیک از دست اندرکاران سینمای ایران دربین نیست ؟
- همینطور است و مسلم بدانید که اگر یک روز هوس عشق و ازدواج به سرم زد ،با مردی ازدواج می کنم که از کارهای هنری بدور باشد !
*خوب بگذریم ، مثل اینکه این روزها خیلی سرت شلوغ است و مشغول بازی در دو سه تا فیلم هستی ؟
- بله ،بعد از یک سکوت چند ماهه که از بازی در فیلمها بدور بودم ،مجددا وارد میدان شده ام و می خواهم به گروه ستارگان پرکار سینمای ایران بپیوندم .
*وبا توجه به سابقه گذشته ات در سینما ،بعد از این هم در فیلمها سکسی بازی خواهی کرد ؟
- چرا که نه ؟!من یک هنرپیشه هستم و کارم ایجاب می کند که گاهی بخاطر رلی که بر عهده دارم ،درجلوی دوربین فیلمبرداری ،سکسی ظاهر شوم و فکر نمی کنم که این موضوع مسئله بغرنجی در سینما باشد .
وقتیکه آنتونی کوئین و داستین هوفمن در فیلمها لخت مادر زاد ظاهر می شوند ،چرا من از ایفای رل های سکسی خودداری نمایم ؟!
*شنیده ایم تصمیم داری به بازیگری در تلویزیون نیز رو کنی ؟
- اگر یادتان باشد ،من قبل از ورود به سینما در تلویزیون فعالیت داشتم و یک چند در برنامه خرد سالان در قالب « ننه قندی » ظاهر می شدم و بعدها در سریال تلویزیونی « خونه قمر خانم » ایفای یکی از رل های اصلی را به عهده گرفتم و حتی در یک فیلم تلویزیونی موسوم به « خورشید در مه » بازی کردم و اکنون با توجه به استقبالی که از بازیگران سینما در تلویزیون بعمل می آید ،فکر نمی کنم که فعالیت تلویزیونی لطمه ای به موقعیت سینمای ام بزند و در حقیقت یک هنرپیشه سینما میتواند فعالیت در تلویزیون را نیز به موازات سینما دنبال کند .
* بطور کلی ایفای چه نوع رل هایی را ترجیع میدهی ؟
- من عاشق رل های کمدی هستم و دلم میخواهد در فیلم های کمدی بازی کنم و متاسفانه در سینمای ما هنوز زنی که به معنای واقعی بتواند رل های کمدی را بازی کند ،ندرخشیده است و مسلم بدانید که اگر روزی من پول و پله ای بدست آوردم ،یک فیلم صد در صد کمدی خواهم ساخت و استعداد خود را در زمینه بازی در چنین فیلم هایی نشان خواهم داد !
*به عقیده تو مهمترین عامل پیشرفت در کار بازیگری در سینمای ایران چیست ؟
- داشتن یک رهبر خوب و یک مقدار زیادی شانس !
*فکر می کنی که در این سینما کمبود هنرپیشه به چشم می خورد ؟
- کمبود ؟ نه آقا ازدیاد هنرپیشه داریم نه کمبود هنرپیشه !
*راستی با درآمدی که از کار در سینما نصیب تو می شود چه می کنی ؟
- ولخرجی
* وبلاخره اینکه بطور کلی هدف تو در زندگی چیست ؟
- آرزو دارم که بتوانم یک هنرپیشه بین المللی شوم .مگر من چه چیزی کمتر از الیزابت تیلور دارم !

پایان

مجله ستاره سینما / شماره 119 / دی ماه 1354


Post a Comment

امتیاز بدهید