Tuesday, July 29, 2008

حمومی ،آی حمومی


یکی از ستارگانی که در حمام لخت بود و عده ای تماشایش میکردند،از تهیه کننده فیلم شکایت کرد .
...وقتی که گروهی ازفیلمبرداران سینمای فارسی در شیراز در یک حمام که چند زن لخت را نشان میداد فیلمبرداری می کزدند چند نفر بخاطر چشم چرانی به روی پشت بام رفته بودند و از بالا داخل حمام را تماشا نی کردند که ناگهان قسمتی از سقف حمام فرو ریخت و منجر به زخمی شدن چندنفرگردید .دراین میان یکی از زنان بازیگر که شیشه ای بر روی پای او افتاده بود و زخمی شده بود هنوز مشغول مداوای بریدگی پای خود است و بقرار اطلاع از تهیه کننده فیلم ادعای خسارت کرده است و چون بموجب تصویب نامه اتحادیه تهیه کنندگان هر تهیه کننده ای موظف است که بازیگران فیلم را در زمان استخدام خود در بیمه داشته باشد .تهیه کننده مزبور نیز ناچار است که تمام مخارج مداوای هنرپیشه زن این فیلم را بپردازد .
نوری کسرایی هنرپیشه اول فیلم باتفاق گروهی از هنرپیشگان زن فیلم در صحنه ای از حمام که حادثه فرو ریختن سقف در آن حمام اتفاق افتاد ،دیده می شوند .
بنقل از مجله اطلاعات هفتگی / شماره ۱۶۷۶ /بهمن سال ۱۳۵۲

Post a Comment

امتیاز بدهید