Tuesday, July 29, 2008

سينمای ايران و سکس در گذشته

شورانگیز طباطبایی
ستاره های سکسی سینمای ایران چه کسانی هستند ؟
برهنه تاظهر با سرعت (قسنت آخر)
...*مستانه جزایری
مستانه جزایری با فیلم " خورشید در مرداب "کار م. صفار معرفی گردید و باهمین فیلم لخت شد و بدین گونه راه خود را در سینمای ایران تعیین نمود .
مستانه جزایری همچون سایر ستارگان سکسی سینمای ایران ،ترجیع میدهد با این وسیله موقعیت خود را تثبیت سازد .وی ابائی از عریان شدن ندارد و هیچ از موقعیت خود ناراضی نیست ،چون خواستار شهرتی که در پی آن بوده ،هست و این شهرت اکنون برای او رضایت و ثروت به ارمغان آورده است .
گو آن که مستانه جزایری ،چون ملوسک و هاله هنوز پرکار نشده ،اما در میان ستارگان سکسی جدید از ظرافت و سکس متعادل در مفهوم خارجی آن برخوردار میباشد .
از دیگر فیلمهایی که مستانه جزایری در مدت کوتاه فعالیتش در سینما بازی کرده باید از خیالاتی ،مکافات و بوسه بر لبهای خونین نام برد .
*کارمن اسکوئی
کارمن اسکویی ،دختر مصطفی اسکوئی کارگردان تئاتر ترجیع میدهد که فقط در فیلم های سکسی بازی کند .در فیلم اولش زن باکره ساخته زکریا هاشمی بی محابا لخت شد و به آغوش منوچهر وثوق رفت .
کارمن زیاد چهره زیبائی ندارد فاما از اندام برجسته و شکیلی برخوردار میباشد که ضمنا استعداد مادرش مهین را به ارث برده است .
درفیلم دومش "بی حجاب " ساخته ایرج قادری او به نقش دختر مسیحی ظاهر شد که عاشق جوان مسلمانی می شود و بخاطر او دست از معتقدات خود میکشد و به آغوش او میرود .
در این فیلم نیز کارمن از عرضه زیبائی های بدن خود دریغ نکرد و در صحنه هایی تا حدودی اندام خود را لخت کرد ،مثل اینکه این بار ضرورت خود داستان حکم می کرد .
*لیدا دانشور
چهره دیگری که از سال 51 با فیلم گروهبان در سینمای ایران شهرت یافت لیدا دانشور است که آنطوری که خودش می گوید اصلا مسیحی است و این اسم او یک نام مستعار است .
برای لیدا دانشور ،ماجرائی که در فیلم بی حجاب برای کارمن اسکویی رخ میداد ،یک ماجرای واقعی در زندگیش رخ داد ،باین معنی که رندان در گوشه کنار زمزمه کردند که او عاشق منوچهر وثوق همبازی خود در گروهبان شده و به زودی کارشان به ازدواج خواهد کشید .!
لیدا دانشور در این مورد اشاره داد که :من منکر رابطه ام با منوچهر وثوق نیستم ولی من مسیحی هستم و هنوز زیر نفوذ پدر و مادر زندگی می کنم و آنها اگر بفهمند با یک مرد مسلمان دوست شده ام روزگارم را سیاه می کنند .
بهر حال لیدا دانشور با اولین فیلمش گروهبان در سلک ستارگان سکسی جای گرفت و این راه در فیلم های باجناق ،طاهر ،غریب ادامه یافت .
*آرام
آرام که نام اصلی او «اعظم » است ،یکی از ستارگان پرکار امروز سینماست وغیر از گرگ ما اورا در فیلم های چون فاجعه ،آقای جاهل ،ترکمن ،عروسکها ،دزد و میلیونر و یاور خواهیم دید .
آرام از تیپ جذاب و مناسبی برخوردار است و همین تیپ توانسته ،موقعیت استثنایی برای او فراهم آورد .
*نوش آفرین
نوش آفرین نخستین بار در فیلم «دشمن »ساخته خسرو پرویزی معرفی گردید .اما با فیلم روسیاه کار اسماعیل پورسعید شهرت زیادی یافت ،چون در این فیلم کاملا عریان شد .وی در این فیلم نقش یک دختر روسپی را بازی می کرد .
نوش آفرین نیز اعتباری برای خود پدید آورده و امروزه تا حدودی او نیز یکی از ستارگان پرکار سکسی سینمای ایران بحساب می آید .
از دیگر فیلمهای نوش آفرین باید از قصه ماهان ،سازش و پری خوشگله را اسم ببریم که دو تای آخر را سال آینده نمایش خواهند داد .
چندی قبل شایعه خواننده شدن او شنیده شد و حتی گفتند که اولین ترانه اش باسم «کوه»را که شعرش را اردلان سرافراز سروده ،خوانده است ،اما حقیقت نداشت .
*شورانگیز طباطبایی
شورانگیزطباطبائی اولین بار تحت عنوان کاترین به نقش یک زن خارجی با فیلم اکبر دیلماج کار خسرو پرویزی معرفی گردید .
شورانگیز چون واقعا از یک تیپ زن خارجی برخوردار است ،همه تصور می کردند که او واقعا یک زن فرنگی است اما بعد که او اسم ایرانی اش را روکرد .بهرحال تیپ او در این فیلم مورد توجه فیلمسازان قرار گرفت و بسرعت قراردادهایی با او منعقد گردید.شورانگیز هنوز هیچی نشده بخاطر فیلم " کنیز "ستاره جنجالی روز شد و چون در موعد مقرر سر جلسه فیلمبرداری حاضر نشد قرارداد اورا فسخ کردند و عوضش کردند .
بهرحال با بهار 53 شورانگیز طباطبایی کار تازه ای زا شروع می کند و فیلم "اوساکریم نوکرتیم "کار تازه محمودکوشان نشاندهنده این کار تازه است .از دیگر فیلمهای او باید از آقارضای گل ،و مرغ همسایه رانام ببریم که بتدریج روی پرده خواهد آمد .
*ودیگران
*شهرآشوب چون نامش واقعا شهری را بخاطر اندام خود به آشوب می کشاند !ازاو فیلم حبیب را بزودی خواهیم دید .*پریچهرپاکان بافیلم مغربی کارش را در سینما آغازکرده است .رضافاضلی معرفی کننده این ستاره جدید است .آخرین کارش مصطفی لره کار دیگر این فیلمساز بود که اواخر سال بنمایش درآمد .
*ثریا حکمت نوستاره ای است که با فیلم ناجورها در مقابل دو غول سینمای ایران فردین و بیک ایمانوردی ایفای نقش کرده است .
*طوطی سلیمی با فیلم "صمد آرتیست میشود "کار تازه پرویزصیاد معرفی خواهد شد .وی این در این فیلم نقش یک ستاره سکسی را بازی کرده است .
...واین بازی همچنان ادامه خواهد یافت .
پایان

Post a Comment

امتیاز بدهید