Tuesday, July 29, 2008

سکس در فیلمهای ایرانی


اکنون سالهاست که سکس در سینمای جهان نقش مهم،وگاه برتر از هنر واقعی را ایفا می کند .حتی در سینمای هند که هنوز بوسیدن مجاز نیست تلاش می کنند تا حد امکان ستارگان سکسی خودرا،اگرچه با ایفای نقش دوم وسوم بیش از گذشته ،برروی پرده نشان دهد .
عریان شدن در سینما و نشان دادن اندام های سکسی تقریبا به همان گونه پیشرفت کرده که بوسه های سینمایی .هنوز فیلم های قدیمی موجود هالیوود موید آن است که در آغاز کارسینما بوسه های تند و بی حالت رسم بود ،اما کم کم لحظات این بوسه ها بیشتر شد وتا جائی رسید که اکنون گاه بیش از یک دقیقه طول می کشد .سکس نیز در آغاز خیلی کند جاباز می کرد وهنگامی که "مه رویان شناگر "باشرکت "استرویلیامز "بر روی پرده سینماها بنمایش گذاشته شد ،گرچه بیکینی هنوز مد نشده بود و استرویلیامز هم با مایوهای قدیم و دامن دار جلوی دوربین ظاهر شده بود امامه رویان شناگر یک فیلم سکسی معرفی گردید ودر بسیاری از کشورهای جهان فیلمی پرفروش بحساب آمد ...از آن پس سینمای فرانسه در نشان دادن سکس با هالیوود "کورس "گذاشت .ودراین مسابقه چنان سرعت گرفت که تهیه کنندگان آمریکایی و ایتالیلیی بوحشت افتادند ودرصدد جبران عقب ماندگی ! برآمدند .
واز این رو فیلم هایی مانند "زندگی شیرین "باشرکت آنیتا اکبرک، مارچلو ماسترویانی تهیه کردند که "وخدا زن را آفرید "و "گوهر فروشان مهتاب شب "را بدست فراموشی سپرد .کار نیز چنان بالا گرفت که " هوس در صبح بهاری "تهیه گشت و آمیخته با مضامین گوناگون ،سکس با چهره های نوینی بنمایش گذاشته شد .
گرچه در اروپا و آمریکا هم مسئولان سانسور در آغاز سدی در مقابل پیشرفت سکس بودند اما کمکم تهیه کنندگان موفق شدند این سد را بشکنند و کار را بجائی برسانند که تقریبا میتوان گفت از سال 1960 دیگر عملا سانسوری در این دو قاره برای سینما وجود ندارد و حدودی هم برای تهیه کنندگان در ساختن صحنه های سکسی و نشان دادن بدن عریان ستارگان موجود نیست .
تئاتر اروپا و امریکا هم که تاریخی کهن دارد ،درمورد سکس به همین گونه بی پروائی بخود گرفت ،تا جائیکه اکنون با تمام تضییقاتی که برای هنرپیشگان نمایشنامه افتضاح آمیز « اوه کلکته »فراهم می کنند اما مسئولان قادر به جلوگیری از اجرای این نمایشنامه نیستند .
بدنیست تاریخ و سیر سکس را در تئاتر و سینمای ایران نیز مرور کنیم .
وقتی حدود شصت سال قبل نخستین تئاتر ایران در خیابان امیرکبیر (برق )بنام تئاتر سعادت شروع بکار کرد تا مدت ها هیچ زنی جرات آمدن روی صحنه را نداشت فدر تئاتر های سیار که به "مطرب روحوضی "معروف شده بودند نیز مردان با گذاردن کلاه گیس ،پوشیدن لباس زنانه بلند ،و تغییر صدا ،ایفای نقش زنان را بعهده می گرفتند .
نخستین زن که در تئاتر ایران بر روی صحنه رفت « شارماری گو »بود. اوکه سری طاس داشت پس از مدتی که از شروع کار تئاتر سعادت گذشت ،کلاه گیس بسر می نهاد و شب ها برروی صحنه میرفت .
کم کم زنان دیگری نیز به تئاتر روی آوردند .اما در تئاترهای سیار (روحوصی )از زنها بیشتر برای اجرای رقص استفاده می شدکه البته هنگام اجرای رقص شلواری بلندکه تا مچ پایش داشت ،بپا می کردند .با این همه نه در سالن های تئاتر و نه در گروه های سیار ابدا بوسه رایج نبود و هیچکس جرات نداشت در مقابل تماشاچیان بوسه یی از زن بگیرد .
در سالهای بین 1325و30 کمکم در تئاترها صحنه معاشقه جان گرفت ،اما باز هم لب هنرپیشگان با هم تماس پیدا نمی کرد وبلکه دو هنرپیشه برای بوسیدن هم به گونه ای روی صحنه قرار می گرفتند که وقتی سرها را بهم نزدیک میکردند اگرچه یکدیگر رانمی بوسیدند ،اما برای تماشاچی تصور بوسه بوجود می آمد .واز همان زمان بتدریج تئاتر ایران به سکس گرائید .باین معنی که سعی میشد از ستارگانی استفاده شود که در عین داشتن استعداد هنری ،چهره ای زیبا و اندامی دلفریب نیز داشته باشند .چنانکه طی چندین سال "شهلا "ستاره کنونی سینمای فارسی که در آنوقت در تئاتر بر روی صحنه ظاهر می شد زیباترین و سکسی ترین ستاره تئاتر ایران بشمار می رفت و دور نیست اگر بگوییم گروهی از تماشاچیان تئاتر تهران به شوق دیدن شهلا برروی صحنه بلیط می خریدند .
اما تئاتر ایران در عین حال نتوانست سکس و صحنه های عشقی را در خود بگیرد . و بهمانگونه که می بینیم جز در پاره ای موارد که در تئاترهای لاله زار از زنان فربه استفاده می شود در تئاتر ما سکس را جائی نیست وصحنه های بوسه و عشق ورزی بندرت به چشم می خورد .لیکن در سینما جسارت بیشتری در سکس نشان داده شد .
در سالهای اول تولد سینمای فارسی اگر چه دست تهیه کنندگان مانند همه جای دیگر دنیا در سینما بازتر از تئاتر بود ،اما در صحنه های عشقی نه از برهنگی خبری بود ونه از صحنه های عشقی داغ و طولانی ،از بوسه عشق هم امتناع می شد لیکن سینمای ایران یکباره به سکس گرائید و رقابت هایی هم در این زمینه صورت گرفت .چنانکه ده ،دوازده سال پیش «ایرن » و «تهمینه »دو رقیب سکسی یکدیگر در سینما بودند .درهمان سالها تهیه کنندگان فیلم فارسی ،سکس عامه پسند رابیشتر مورد توجه داشتند و به همین دلیل «مهوش » سالها یکه تاز سکس سینمای فارسی بود .در بسیاری از فیلمها فقط به بهانه آواز اورا جلوی دوربین می بردند و او که بدنی فربه داشت ،در حین خواندن پاهای گوشت آلود خود را هم در معرض تماشا می گذاشت .
با اینهمه در آن روزها با آنکه "بیکینی "تازه مد شده بود ،کمتر ستاره ای جرات می کرد با مایو دو تکه جلوی دوربین ظاهر شود .از این رو بعضی از کارگردانان متوسل به نشان دادن برجستگی های با پوشانیدن لباسهای تنگ و چسبان به ستارگان می شدند .لیکن خیلی زود این سد شکسته شد و تهیه کنندگان که ذوق تماشاچی را در توجه به سکس دریافتند .از گروهی هم که چندان هنرو حتی استعدادی هم نداشتند ،فقط و فقط به آن جهت که در مقابل دوربین " جرات سکسی شدن "را داشتند ،استفاده نمودند و فیلمها را با سکس در آمیختند.دربین این دسته چند تن خوب گل کردند و این موفقیت باعث شد عده ای از ستارگان که در آغاز بیشتر به جهت شوق استعدادشان به سینما راه یافته بودند برای آنکه از کاروان سکسی بودن عقب نمانند،جلوی دوربین نیمه عریان شوند .چنانکه این روزها می بینیم اغلب ستارگان سینما جزو ستارگان سکسی محسوب می شوند .ولی البته همه آنها آنگونه که دو سه نفرشان به موفقیت رسیده اند گل نکرده اند .
فعلا این روزها سینمای ایران با تمام محدودیتی که مسئولان سانسور،برای جلوگیری از سکسی شدن کامل آن ایجاد کرده اند ،چهار نعل بسوی سکس برای جلب بیشتر تماشاچی میراند .ودر بیشتر فیلمها ازرقص نیمه عریان ویا ستارگان در حال نیمه برهنه استفاده می شود .
این روزها می بینیم رقابتی شدید بین ستارگان در گرفته است که هریک خود را سکسی تر بشناساند و دیگری را پس بزند .لیکن در این مورد دو روش در بین ستارگان وجود دارد .عده ای بی آنکه برای زیبایی اندام خود ورزش کنند و رژیم های خاص غذائی بگیرند معتقد به ذوق اکثریت –که فربه می پسندند –می باشند و از چاق شدن نمی هراسند .اما پاره ای از ستارگان سکسی بودن را در تناسب اندام بر مقیاس اروپا و آمریکا می دانند ورژیم های سخت غذایی می گیرند و هرروز به حمام سونا می روندو یکی دو ساعت ورزش می کنند .
پایان
مجله اطلاعات هفتگی /شماره 1503 / سال 1351 .
Post a Comment

امتیاز بدهید