Tuesday, July 29, 2008

سکس ،چاشنی فیلم فارسی (قسمت دوم )


بعد از سیر نزولی که دراین مورد پیداشد،ناگهان «ایرن »ستاره چشم عسلی سینما وهنرمند معروف تئاتر در فیلم «کلید بهشت » اثر «حسین مدنی »با "بیکینی " کوچکی ظاهر شد که ناگهان باعث جنجال و شایعات مطبوعاتی گردید .«تپه عشق »از فیلم هائی بود که نام دختری را بخاطر ،مینی شورتی :که درفیلم بپاداشت ،بسر زبان ها انداخت .این دختر « فرانک میر قهاری »بود ودر فیلم های بعدی با همین حربه توانست خود را در سینما جاکند.
«چشمه عشاق » باشرکت تهمینه و ویگن بخاطر صحنه های کاملا سکسی ،اسم «تهمینه »را در ردیف هنرمندان مشهور آن زمان درآورد تا آنجائیکه کار به جدال «ایرن » و «تهمینه » کشید .چون هرکدام عقیده داشتند از دیگری سکسی تر هستند ،بهرحال تهمینه در این راه آنقدر دست و دلبازی به خرج داد تامنجر به جدائی او و همسرش «ایرج قادری» گردید.
ازهنرپیشگان سکسی دیگر که سخاوت تمام در عرضه کردن اندام خودداشت ،اما نتوانست موفقیتی کسب کند ،باید از «نسرین » هنرپیشه همیشگی فیلم های دکترکاوسی نام برد وحتی در آخرین فیلم دکتر بنام «خانه کناردریا»باوجودداشتن صحنه های سکسی داغ باز هم مورد توجه قرار نگرفت .
«سهیلا »از هنرپیشگان موفقی بود که درتمام فیلمها سعی میشد به نحوی از سکس او استفاده شود وفیلم «خوشگل خوشگلا »و «رانندگان جهنم »ازدسته فیلمهای معروف او هستند .
ازهنرپیشگان دیگری در این زمینه باید از «کتایون »نام برد .کتایون با فیلمهای تبلیغاتی وارد سینما گردید و بعد از چندی تهیه کنندگان در صحنه های سکسی از وجود او استفاده می کردندولی بتدریج ازنظر عرضه سکس در ردیف هنرپیشگان درجه دوم قرارگرفت .
«فریبا»ازجمله هنرمندانی است که سعی می کند اندام خود را با زمان وفق بدهد،بطوریکه هم اکنون اکثر آدمهائی که اورا از نزدیک می بینند نمیتوانند باور کنند او همان دختر چاق و فربه فیلم « زنی بنام شراب »است .واین وزن کم کردن در فیلم «رضا موتوری »کاملا مشهود بود و بخاطر همین موضوع هم اکنون او یکی از موفق ترین هنرپیشگان سکسی سینماست .
از ستارگانی که صرفا بخاطر سکس جذاب او در فیلمها از او استفاده می شود ،« لی لی » هنرپیشه خوش اندام سینمای فارسی است .لی لی تا آنجا که می تواند سعی می کند صحنه های سکسی فیلم را به نحوی زیبا و دلپذیر ارائه بدهد . از جمله در آخرین فیلم خود «فریاد»که در صحنه هایی از آن تقریبا یک استریپ تیز ایرانی را ارائه میدهد .
« مژگان » را سینماچی ها لقب سکس اروپائی به او داده اند ،چون با استانداردهای موجود سکس های ایرانی مطابقت نمی کند و البته خانم مژگان هم سعی نمی کند هیکلش مثل همکاران گردد وبه رزیم غذائی خود ادامه میدهد .از جمله صحنه های سکسی داغی که او در آن شرکت داشته است باید از فیلم «امشب دختری میمیرد » نام برد .
از کسانی که بخاطر رقص خود توانستند جائی در سینمای فارسی پیداکنند ،و اکنون جزو ارکان آن درآمده اند ،باید از «جمیله » و «نادیا »نام برد که صدالبته هرکدام از سرقفلی های فیلم های فارسی هستند .
از دسته هنرمندان مشهور و گرانقیمت سینمای ایران که برحسب ضرورت در صحنه های سکسی ظاهر می گردند و تاکنون کسی نتوانسته است جای آنها را پرکند باید از « فروزان »نام برد .
بعداز او « گوگوش »باسکسی توئیگی واردر فیلم «طلوع »اثر برادران میناسیان در جرگه ستارگان سکسی درآمد.
« پوری بنائی »با اینکه از هیکل متناسب و قشنگ برخورداراست ،ولی بهیچوجه حاضر نیست در فیلمهای سکسی بازی کند ولی بهرحال بخاطر سناریو و بعضی از صحنه های فیلم مجبور است تا اندازه ای گذشت نشان بدهد . از جمله در « خشم کولی » که مورد حمله چندمرد قرار می گیرد ودر نتیجه قسمت هایی از لباس او پاره می گردد .
یکی دیگر از ستارگان معروف سینمای ایران که بلاخره حاضر شد تا اندازه ای در صحنه های سکسی فیلم ظاهر گردد ، « مرجان »است .بطوریکه در آخرین فیلم خود بنام
« قلاب»اثر عباس دستمالچی در قسمتی از فیلم در مقابل چشم یکی از قهرمانان داستان شروع می کند به پوشیدن جوراب به نحوی سکسی می کند که اولین فیلم او در این زمینه بشمار می آید .
Post a Comment

امتیاز بدهید