Tuesday, July 29, 2008

سکس ،چاشنی فیلم فارسی ! (قسمت اول )ازقول « مریلین مونرو » منقول است که گفته است :«سکس چاشنی همه چیزهای زندگی است ،بخصوص سینما،واگر زندگی و سینما ازاین چاشنی خالی باشد چیز بی مزه و خالی از لطفی می شود »
این جملات قصار مونرو ،در مورد سینما واقعا مصداق پیدا می کند .چه اگر این غذای روح با سکس آمیخته نبود ،تابحال باید فاتحه سینما در دنیا خوانده شده بود .سینماگران امروز ما هرچند به این امر وقوف کامل دارند ، ولی در بعضی موارد بحدی در این راه دست و دلبازی بخرج میدهند که باعث می گردد فیلم آنها در حد آثار مبتذل و فیلم های زیرزمینی اروپا گردد .
درمیان فیلمهای اروپایی و امریکایی که وارد ایران می گردد ،در 90 درصد آن ها سکس نقش عمده ای دارد ،و در میان آثار سکسی سینمای ایران صددرصد روی این موضوع تکیه می شود .درغیر اینصورت حتی پرده ای برای نمایش به آن داده نمی شود و صاحبان سینماهای شهرستان ها هم راضی به نمایش آن نیستند .
نمایش دادن اندام هنرمندان در فیلم ها خیلی محتاطانه درایران شروع گردید .اولین بار « مهین معاون زاده »با بی پروایی تمام در فیلم " هفده روز به اعدام " اندام خود را به رخ تماشاچیان کشید که البته با کلی سرو صدا از طرف مطبوعات و سینما روبرو گردیدوتا مدتها بحث محافل سینمائی بود ولی ،بهرحال ،راهی برای کشیدن مردم به سالن سینما به دست تهیه کنندگان داد .

مجله اطلاعات بانوان ،شماره 725
Post a Comment

امتیاز بدهید